Intensive + Turbo ภาษาไทย ม.ต้น

รหัสคอร์ส

DV1055

สอนโดย

อาจารย์ปิง

จำนวนชั่วโมง

53 ชั่วโมง

อายุคอร์ส

12 เดือน

ราคา

4,900

โปรโมชั่นจับคู่ สรุปเนื้อหาภาษาไทย ม.ต้น (ม.1 – ม.3) + ตะลุยโจทย์ภาษาไทย ม.ต้น โดยการฝึกวิเคราะห์วิธีทำโจทย์ เหมาะสำหรับ – เพื่อใช้สอบเข้า ม.4 – เตรียมตัว สอบ O-NET – เรียนเพื่อเพิ่มเกรด

ลงทะเบียนสนใจหลักสูตร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

small_c_popup.png

ช่องทางการติดต่อเรา