INTENSIVE PALIBHASA เนื้อหาวิชาภาษาบาลีทั้งหมด สำหรับสอบ A-Level ภาษาบาลี

รหัสคอร์ส

DV0040

สอนโดย

พี่มอลลี่

จำนวนชั่วโมง

55 ชั่วโมง

อายุคอร์ส

6 เดือน

ราคา

5,900

เป็นคอร์สเรียน เนื้อหา สำหรับ PAT 7.6 (ภาษาบาลี) ตั้งแต่พื้นฐานไปถึงสามารถทำข้อสอบได้

ลงทะเบียนสนใจหลักสูตร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

small_c_popup.png

ช่องทางการติดต่อเรา