ม.5 เทอม 2 ภาษาไทย + สังคมวิทยาและพระพุทธศาสนา

รหัสคอร์ส

DV1013

สอนโดย

อาจารย์ปิง

จำนวนชั่วโมง

65 ชั่วโมง

อายุคอร์ส

6 เดือน

ราคา

3,800

เนื้อหาวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับ คำไทย – คำต่างประเทศ,การสร้างคำ ฯลฯ เนื้อหาวิชาสังคมเกี่ยวกับ โครงสร้างสังคม,ศาสนา ฯลฯ

ลงทะเบียนสนใจหลักสูตร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

small_c_popup.png

ช่องทางการติดต่อเรา