ม.5 เทอม 1 ภาษาไทย + สังคมวิทยาและพระพุทธศาสนา

รหัสคอร์ส

DV1009

สอนโดย

อาจารย์ปิง

จำนวนชั่วโมง

70 ชั่วโมง

อายุคอร์ส

6 เดือน

ราคา

4,000

เนื้อหาวิชาภาษาไทยเกี่ยวกับ โครงสร้างประโยค,วรรณคดี ม.5 ฯลฯ เนื้อหาวิชาสังคมเกี่ยวกับ โครงสร้างสังคม,ศาสนา ฯลฯ

ลงทะเบียนสนใจหลักสูตร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ติดต่อเจ้าหน้าที่

small_c_popup.png

ช่องทางการติดต่อเรา