ม.4 หลักภาษาไทย + สังคมวิทยา + พระพุทธศาสนา ม.4

รหัสคอร์ส

DV2001

สอนโดย

อาจารย์ปิง

จำนวนชั่วโมง

48 ชั่วโมง

อายุคอร์ส

9 เดือน

ราคา

4,500

ลงทะเบียนสนใจหลักสูตร

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

small_c_popup.png

ช่องทางการติดต่อเรา